Oferta Edukacyjna

Oferta edukacyjna Centrum obejmuje:

Projekcję filmu 5D na ekranie 360° „W królestwie Wielkiego Suma”, ukazującą w przestrzeni wirtualnej życie w Narwi. Podróż składa się z dwóch uzupełniających się nawzajem części. Pierwsza jest lotem nad rzeką Narew i jej okolicami, a druga to podwodna podróż ukazująca życie i ekosystem podwodny rzeki. Pierwsza cześć jest oparta na realistycznych zdjęciach w połączeniu z animacją, w której poznajemy wyjątkowość krainy rzeki Narew. Kładziemy w niej nacisk na walory edukacyjne i przyrodnicze. Ukazuje wyjątkowy ekosystem rzeki, z jej fauną i florą znajdującą się na powierzchni taką jak roślinność, ptaki i zwierzęta, dla których rzeka jest naturalnym siedliskiem. Druga część to wyjątkowa podróż, w której nasze kino staje się niezwykłym batyskafem, dzięki któremu przenosimy się w świat podwodny i uczestniczymy w życiu podwodnym rzeki. W trakcie tej podróży poznajemy roślinność, ryby ich wygląd i zachowania, a wszystko to w oprawie i animacji stereoskopowej 5D. Oprócz trójwymiarowego obrazu uczestnicy seansu mogą doświadczyć zjawisk fizycznych i atmosferycznych stymulujących wszystkie zmysły. Dzięki technologii 5D w trakcie sensu można poczuć np. zapach lasu, a nad widownią zawiśnie najprawdziwsza mgła! Wszystko po to, abyście mogli lepiej zanurzyć się w prezentowaną na ekranie akcję filmu.

3

4

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Multimedialne Centrum Natura – program edukacji ekologicznej”.  Dotacja częściowo dofinansowała produkcję filmu edukacyjnego 5D na ekran 360 stopni pt. „W królestwie Wielkiego Suma” 

„Multimedialne Centrum Natura – program edukacji ekologicznej” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 135.400,00 zł.

wufos

 

Pakiet warsztatów dot. społecznego aspektu ochrony bioróżnorodności i wykorzystania zasobów przyrodniczych w rozwoju lokalnym.

Przygotowaliśmy dla Was scenariusze zajęć, które będą miały charakter warsztatowy, realizowany na terenie Centrum. Dzięki warsztatom nauczyciele poznają lub pogłębią znajomość metodyki projektu edukacyjnego, pogłębią wiedzę na temat społecznej roli N2000, przygotują rozwiązania dydaktyczne na potrzeby dalszej pracy z młodzieżą. Uczestnicy dowiedzą się/ zweryfikują/ przedyskutują jak w praktyce zorganizować proekologiczny projekt edukacyjny. Wspólnie wypracują schemat projektu edukacyjnego nt. społecznej roli N2000, do samodzielnej realizacji we własnej szkole. Uczniowie zbiorą informacje o przyrodzie, walorach kulturowych.

Młodzi tropiciele – wyruszajmy na łowy!  Podczas zajęć zapoznacie się z wybranymi gatunkami ssaków dziko występujących w dolinie Narwi oraz pozostawionymi przez nie śladami.

Jestem dumny, chronię. Poznacie wybrane formy ochrony przyrody, gatunki i siedliska chronione (Natura 2000). Poprzez doświadczenia i interaktywne zabawy pomożemy Wam zrozumieć zagrożenia i zasad ochrony gatunkowej oraz ochrony siedlisk jako miejsca występowania dzikich gatunków zwierząt.

Ekosystem w kropli wody. Zapoznamy Was z gatunkami glonów, roślin i zwierząt występującymi w zbiornikach wodnych i na ich brzegach występującymi w dolinie Narwi oraz otaczających ją obszarach Natura 2000. Zajęcia umożliwią poznanie cech poszczególnych grup gatunków i ich klasyfikację. Dowiecie się jak łatwo jest obserwować dzikie zwierzęta występujące w zbiornikach wodnych i na ich brzegach.

Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sady tradycyjne oraz ich znaczenia w krajobrazie, stare odmiany drzew, zrozumienie znaczenia sadów tradycyjnych jako elementu środowiska naturalnego i kultury.

Co Ty wiesz o trawniku? To zajęcia umożliwiające poznanie gatunków roślin charakterystycznych dla różnych typów siedlisk (murawy, siedliska mezofilne, siedliska zmiennowilgotne); Przedstawimy Wam chronione gatunki roślin występujące na różnych siedliskach łąkowych. Poznacie metody badań ekologicznych.

Do zajęć przygotowane są materiały multimedialne, znajdujące się w sali doświadczeń. Są to zarówno prezentacje multimedialne, multibooki, quizy edukacyjne i inne nowoczesne narzędzia , dzięki którym w łatwy sposób przekażemy wiedzę.

 

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Multimedialne Centrum Natura”. Projekt obejmował produkcję spotu edukacyjnego oraz realizację części warsztatów dla uczniów i nauczycieli dotyczących społecznego aspektu ochrony bioróżnorodności  i wykorzystania zasobów przyrodniczych w rozwoju lokalnym.
„Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 90.400,00 zł”

wufos

 

Plac Natura

Jest to obszar około 2000 m2, bezpośrednio przylegający do obiektu Centrum, poświęcony edukacji ekologicznej na otwartej przestrzeni. Wyposażony został w terenowe elementy dydaktyczne przeznaczone do gier i zabaw edukacyjnych. Treści wszystkich elementów dotyczą fauny i flory. Odwiedzający Plac Natura mają do swojej dyspozycji min.: tablice dydaktyczne, piramidę wiedzy, wiatromierz, labirynt, zegar fenologiczny, puzzle, fototablicę, zgaduj zgadula, ptasie mieszkania i inne. Zwiedzający mogą także skorzystać ze sprawnościowych, terenowych gier i zabaw edukacyjnych takich jak śledzenie tropów zwierząt leśnych, tor przeszkód, leśne łamigłówki. Do dyspozycji są też stoły edukacyjne. Na terenie placu znajduje się ponadto szklarnia, gdzie prowadzone będą zajęcia związane z wysiewem roślin. Dysponujemy także altaną wyposażoną w stoły i ławki, przystosowaną do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

5             6           7

 

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce”.
Dzięki wsparciu zakupiono  terenowe elementy dydaktyczne do gier i zabaw edukacyjnych w tym gry i zabawy informacyjno-poznawcze – przedstawiające informacje w formie klasycznej, tj. tablice dydaktyczne, piramida wiedzy,  wiatromierz. Ponadto terenowe gry i zabawy edukacyjne stacjonarne – zabawki i konstrukcje pozwalające dzieciom i młodzieży zdobywać wiedzę poprzez samodzielną eksplorację i zabawę, oparte na prostych i intuicyjnych regułach, tj.: labirynt, elementy obrotowe i odkrywające się, układanki, memo, zagadki, puzzle klasyczne i kołowe, zegar fenologiczny, fototablica. Zamontowano także terenowe gry i zabawy edukacyjne sprawnościowe utrwalające  nabywaną wiedzę tj. skocznia obrazująca tak sposób poruszania się zwierząt, śledzenie tropów zwierząt leśnych oraz tor przeszkód pozwalający wykonywać ćwiczenia naśladujące zachowania zwierząt i zdobywać dodatkową wiedzę o naturze. Zakupione zostały także gry przenośne – zestawy do gier i zabaw prowadzonych przez nauczycieli, opiekunów lub animatorów, do wykorzystania w dowolnym miejscu w terenie otwartym (ośmiornica i koło wiedzy).
 „Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl

wufos

Zestaw 20 gier multimedialnych, których treść merytoryczna dotyczy ptaków zasiedlających obszar Dolnej Doliny Narwi. Treści edukacyjne są dostępne za pośrednictwem aplikacji multimedialnej poprzez zeskanowanie udostępnionego kodu QR na urządzenie mobilne (smartfon, tablet). Gry zostały zrealizowane w kilku formatach: puzzle, przeciągnij i upuść, kolorowanki, znajdź różnice, zagadki i quizy. Multimedialna aplikacja dotyczy takich gatunków ptaków jak: derkacz, żuraw, kulon, batalion, dubelt, bielik, błotniak, ortolan, zimorodek, rybitwa białoskrzydła. Dzięki możliwości pobrania aplikacji na urządzenia mobilne zapewniona jest trwałość działań, gdyż każdy uczestnik będzie mógł wielokrotnie korzystać z niej na swoim urządzeniu.

8          9

Nowoczesne multimedia – połączenie kilku różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) oraz zastosowanie metody Edutainment czyli edukacji poprzez rozrywkę, a także grywalizacji czyli zastosowaniu gier terenowych w celu zwiększenia zaangażowania odbiorców stawia nasze Multimedialne Centrum Natura w ścisłej czołówce unikatowych na skalę europejską miejsc nowoczesnej edukacji ekologicznej.

10