O Projekcie

Od stycznia 2017 roku w Multimedialnym Centrum Natura prowadzone są zajęcia i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas zajęć prezentowany jest film animowany w technologii 5D na ekranie 360° – „W królestwie Wielkiego Suma”. Uczestnicy warsztatów korzystają z materiałów multimedialnych oraz tradycyjnych form edukacyjnych prowadzonych na terenie wokół budynku. Poprzez nasze działania Multimedialne Centrum Natura jest miejscem innowacyjnej edukacji z salą kinową do projekcji w przestrzeni wirtualnej 5D i salami interaktywnymi. Centrum łączy w sobie edukację przy użyciu nowoczesnych technologii z tradycyjnymi formami.

Fundusze EOG

Poprzez Fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Linki

Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich i EOG – http://www.eog.gov.pl/

Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich i EOG (English) – http://eeagrants.org/

Ministerstwo Środowiska – https://www.mos.gov.pl/

Fundacja Drabina Rozwoju – http://www.drabina.org/

Miasto Ostrołęka – http://www.ostroleka.pl/