NFOŚiGW

NFOŚiGW

Umowa nr 46/2016/Wn50/EE-BS/D z dnia 10.05.2016 roku. W ramach umowy dofinansowane zostało wykończenie i wyposażenie obiektu „Multimedialne Centrum Natura” w Ostrołęce. Celem działalności programowej ośrodka jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, edukacje w zakresie różnorodności biologicznej i gospodarowania na obszarach chronionych, ochrony krajobrazu i racjonalnego gospodarowania zasobami.
kwota dofinansowania: 728.213,00 zł

Umowa numer 532/2015/Wn50/EE-BS/OP/D z dnia 15.12.2015 roku, w ramach umowy powstało Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum Natura. Stworzona została wystawa interaktywna oraz pokazy multimedialne w zakresie nowoczesnych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami.
kwota dofinansowania: 410.170,00 zł.