ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA

Zapraszamy na zajęcia

     Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z formami ochrony przyrody w Polsce oraz zachęcenie do aktywnego poszukiwania i bezpośredniego uczestnictwa w ochronie ciekawych i cennych obiektów przyrodniczych.

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się

 • czym są obszary Natura 2000
 • w jaki sposób mierzy się obwód drzewa
 • w jaki sposób istnieje możliwość objęcia ochroną jako pomnik przyrody,
  użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy na podstawie
  uchwały rady gminy
 • o wybranych siedliskach, które mogą być objęte ochroną jako użytki
  ekologiczne
 • o ochronie siedlisk, jako miejsca występowania dzikich gatunków
  zwierząt oraz chronionych gatunków roślin

W ofercie do zajęć wyświetlamy film – W królestwie suma

kontakt tel. 516 491 060

www.mcnatura.pl                                            www.drabina.org

e_ulotka_marzec2