Ruszyły zapisy na zajęcia edukacyjne w Multimedialnym Centrum Natura

 Zapraszamy na zajęcia:

     Jestem dumny – chronię
Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z formami ochrony przyrody w Polsce oraz zachęcenie do aktywnego poszukiwania i bezpośredniego uczestnictwa w ochronie ciekawych i cennych obiektów przyrodniczych. Szczególna uwaga zwrócona będzie na takie formy ochrony, jak pomniki przyrody czy użytki ekologiczne, które mogą być objęte ochroną na podstawie uchwały Rady Gminy. W części praktycznej uczniowie zapoznają się z metodą mierzenia średnicy drzew oraz z występującymi w okolicach Centrum siedliskami znajdującymi się na liście Natura 2000. Każdy z uczestników warsztatów otrzyma tabelę, gdzie umieszczone będą informacje na temat minimalnych wymiarów drzew, które mogą być uznane za pomniki przyrody. Uczniowie starszych klas poznają „Ustawę o ochronie przyrody” w aspekcie możliwości uznania obiektu za pomnik przyrody lub ustanowienia użytku ekologicznego.