PLAC NATURA

Przed Multimedialnym Centrum Natura znajduje się ogród zagospodarowany roślinnością i wyposażony w terenowe konstrukcje przeznaczone do gier i zabaw edukacyjnych, szklarnię oraz altanę
do zajęć. Odwiedzający Plac Natura mają do swojej dyspozycji miejsca odpoczynku w ogrodzie, oraz teren wyposażony m.in. w tablice dydaktyczne, piramidy wiedzy, wiatromierz, labirynt, zegar fenologiczny, puzzle, fototablice. Zwiedzający mogą także skorzystać ze sprawnościowych, terenowych gier i zabaw takich jak: śledzenie tropów zwierząt leśnych, tory przeszkód itp.

„Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 90.400,00 zł”wufos